8.31.2010

E.T. Go Home

Positive Living Art project
jan 2009

buggallery bongkok

by Thaweesak Srithongdee (Lolay)

"ผมตั้งคำถามว่า...บ้านของเราคืออะไร คือสถานที่ หรือว่าคือบ้านที่เป็นสิ่งก่อสร้าง หรือว่าเป็นโลกของเรา แล้วถ้าตัวเราไม่ยึดติดกับอะไร... เราลอยอยู่ เราอาจจะมองเห็นตัวเรามากขึ้น มองเห็นบ้านของเรา เห็นตัวเรา เห็นบ้านในเชิงอุดมคติ และเห็นในเชิงที่สัมผัสได้ด้วย"

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

No comments:

Post a Comment